Wat kost een BBFM sessie?

 

Een BBFM sessie kost in Europa
€ 175,- per uur

 

In het centrum op Curacao kost een BBFM sessie 
$175,- per uur

 

Het centrum op Curaçao biedt een speciaal tarief voor kinderen en volwassenen die deelnemen aan het dolfijn ondersteunde therapie programma. Voor meer informatie neem contact op met onze vertegenwoodiger via e-mail info@bruckerbiofeedack.com of via telefoon: (+31) 612863361

 

Betalingscondities

In geval van een eerste keer deelname aan de therapie ontvangt u met de ontvangst van de bevestiging van de mogelijkheid tot deelname aan de Therapie van het desbetreffende centrum een factuur voor de Therapiekosten. Het aantal overeengekomen behandelen dienen betaald te worden vóór aanvang van de therapie of in het centrum ter plaatse.

Indien Opdrachtgever niet eerder ergens deel heeft genomen aan een BBFM sessie, zal een eerste introductie sessie door sommige centra tegen een gereduceerd tarief worden aangeboden. In hoeverre en in welke mate dit wordt aangeboden verschilt per Centra. De patient kan geen aanspraak maken op een gereduceerd tarief voor een eerste sessie indien dit in één van de BBFC niet aangeboden wordt.

De kosten van de Therapie worden voor ieder kalenderjaar opnieuw vastgesteld en zullen in de informatieverschaffing op een therapieaanvraag toegezonden worden.